Energetická náročnost

Nejčastěji se setkáme s pojmy energetická náročnost budovy, bytu či spotřebiče. Energetická náročnost se pojí s veškerými produkty, u kterých je možné měřit spotřebu energie při běžném provozu.

 

Do energetické náročnosti budovy spadají veškeré energie potřebné pro provoz budovy.  Je to tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a klimatizaci a na osvětlení prostor. Budova je pak zařazena do jedné ze sedmi tříd energetické náročnosti (A až G) od "mimořádně úsporné" (A) až po "mimořádně nehospodárnou" (G).

 

Aby budovy splnily požadavky na energetickou náročnost budovy, musí spadat do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností jsou neúsporné a tudíž nevyhovující. Třída energetické náročnosti budovy G je pak mimořádně nehospodárná.

 

Tabulka energetické náročnosti budov

V tabulce jsou přehledně seřazeny stupně energetické náročnosti domu.
 
Třída energetické náročnosti budovy
Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

 

Žádáte o dotaci na změnu zdroje tepla? Ať už cílíte na kotlíkovou dotaci, Zelenou úsporám nebo  OP Životního prostředí, musí váš dům splňovat určitou energetickou náročnost.

 

Co zahrnuje energetická náročnost domu?

K překvapení některých to není jen vytápění. Sleduje se také spotřeba energie související s větráním, osvětlením, ohřevem vody a pod. Není to totiž vždy primárně teplo, co stojí nejvíce energie. U zatepleného rodinného domu to může být velká spotřeba teplé vody, u kancelářských budov zase chlazení a větrání.
 

Výpočet energetické náročnosti budovy

Jak vypočítáváme energetickou náročnost domu? Zhodnocení energetické náročnosti budovy a zpracování průkazu energetické náročnosti zakládáme na porovnání dvou budov. Nejdříve zjistíme parametry vaší budovy, poté je porováme s charakteristikami referenční budovy.
 
Taková budova je předem definovaná, je stejného druhu, má stejný tvar, velikost, a to včetně prosklených ploch. S vaší budovou se shoduje také v orientaci ke světovým stranám, vnitřním uspořádání, účelu užívání a stínění. Až vše porovnáme, stanovíme stupeň energetické náročnosti budovy.

 

Ukazatele energetické náročnosti budovy

Co patří mezi ukazatele, kterými určíme energetickou náročnost domu? Je to například hodnocení prostupu tepla, kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu, potřeba tepla na vytápění, potřeba primární energie nebo zajištění pohody prostředí v letním období.

 

Zajímá vás, jak energeticky náročný je vás dům? Získejte nezávaznou kalkulaci PENB vyplněním formuláře.

 

Objednat průkaz energetické náročnosti

 

Stáhněte si kompletní přehledovou tabulku s požadavky na majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve formátu PDF (nové okno).

 

Související témata:

Nová Zelená úsporám Operační program Životní prostředí Kotlíková dotace Průkaz energetické náročnosti budov