Energetická náročnost

Energetická náročnost budovy, bytu či spotřebiče je klíčovým ukazatelem pro spotřebu energie. Obecně se energetická náročnost vztahuje na všechny produkty, u kterých lze měřit spotřebu energie při běžném provozu. Energetické třídy pak značí, jak efektivně nebo neefektivně daný objekt energii využívá.

Do energetické náročnosti budovy spadají veškeré energie potřebné pro provoz budovy. Je to tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a klimatizaci a na osvětlení prostor. Budova je pak zařazena do jedné ze sedmi tříd energetické náročnosti (A až G) od “mimořádně úsporné” (A) až po “mimořádně nehospodárnou” (G).

Aby budovy splnily požadavky na energetickou náročnost budovy, musí spadat do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností jsou neúsporné a tudíž nevyhovující. Třída energetické náročnosti budovy G je pak mimořádně nehospodárná.

Tabulka energetické náročnosti budov

V tabulce jsou přehledně seřazeny stupně energetické náročnosti.


Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

Žádáte o dotaci na změnu zdroje tepla? Ať už cílíte na kotlíkovou dotaci, Zelenou úsporám nebo OP Životního prostředí, musí váš dům splňovat určitou energetickou náročnost.

Co zahrnuje energetická náročnost budovy?

K překvapení některých to není jen vytápění. Sleduje se také spotřeba energie související s větráním, osvětlením, ohřevem vody a pod. Není to totiž vždy primárně teplo, co stojí nejvíce energie. U zatepleného rodinného domu to může být velká spotřeba teplé vody, u kancelářských budov zase chlazení a větrání.

Výpočet energetické náročnosti budovy

Jak vypočítáváme energetickou náročnost nemovitosti? Zhodnocení energetické náročnosti budovy a zpracování průkazu energetické náročnosti domu zakládáme na porovnání dvou budov. Nejdříve zjistíme parametry vaší budovy, poté je porovnáme s charakteristikami referenční budovy.

Taková budova je předem definovaná, je stejného druhu, má stejný tvar, velikost, a to včetně prosklených ploch. S vaší budovou se shoduje také v orientaci ke světovým stranám, vnitřním uspořádání, účelu užívání a stínění. Až vše porovnáme, stanovíme stupeň energetické náročnosti budovy.

Ukazatele energetické náročnosti budovy

Co patří mezi ukazatele, kterými určíme energetickou náročnost domu? Je to například hodnocení prostupu tepla, kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu, potřeba tepla na vytápění, potřeba primární energie nebo zajištění pohody prostředí v letním období.

Zajímá vás, jak energeticky náročný je vás dům? Získejte nezávaznou kalkulaci PENB vyplněním formuláře.

Stáhněte si kompletní přehledovou tabulku s požadavky na majitele nemovitostí podle novely zákona a hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve formátu PDF (nové okno).

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB