Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla, který je většinou označován písmenem U a udáván v jednotkách W/(m2K), charakterizuje tepelně izolační schopnost konstrukce. V tepelné technice budov se jedná o nejdůležitější veličinu, s níž při navrhování objektů pracují architekti a stavební inženýři.

Ze známých vlastností materiálů (zdivo, okna, izolace), které tvoří obálku domu, se počítá průměrný součinitel prostupu tepla domu. Z něho lze odhadnout spotřebu tepla k vytápění.

Kde součinitel tepla najdete? Uvádíme ho pro jednotlivé konstrukce ve výpočtu PENB, energetickém posudku či auditu. Jaké hodnoty jsou požadované pro součinitel prostupu tepla u novostaveb nebo rekonstruovaných budov uvádí norma.

Pokud žádáte o dotace, pak si dejte pozor na požadavky na součinitel prostupu tepla rekonstruovaných konstrukcí, které musí být vždy splněny, aby vám dotace mohla být přiznána.

K žádosti o dotaci budete potřebovat průkaz energetické náročnosti budovy. Získejte ho snadno a online.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB