Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

V období 2014 – 2020 je možné získat podporu z OPŽP v následujících oblastech:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Kdo může žádat o podporu z OPŽP

O podporu na ekologické projekty může žádat široké spektrum žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.

Chcete také využít možnost podpory z OP Životního prostředí? V minulých letech jste potřebovali předložit energetický audit, nyní pro vás zpracujeme energetický posudek. Rychle a výhodně.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB