Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Smyslem programu je podpora energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměna nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny oken a dveří.

Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu.

Více o programu se dozvíte na www.novazelenausporam.cz

Zajímá vás Nová Zelená úsporám? S tímto dotačním programem máme bohaté zkušenosti, zpracujeme vám pro něj nejen energetické posudky, ale také předběžné energetické posouzení současného stavu objektu. Ještě před zpracováním projektové dokumentace vám tak navrhneme optimální řešení, ať už zateplení či výměnu oken, abyste dosáhli na kýženou dotaci.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB