TZB

Zkratka TZB označuje obor nazvaný Technická zařízení budov. Ten v sobě skrývá vybraný soubor profesí a zařízení souvisejících se stavebnictvím. Všechny tyto obory přitom zabezpečují technické prostředí uvnitř staveb.

TZB zahrnuje:

  • instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače)
  • elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, apod.)
  • a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy, apod.)

Pro navržení TZB je důležitý výpočet tepelných ztrát na vytápění.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB