Nízkoenergetický dům

Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům. Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15 – 50 kWh/​m² za rok.

Nízké spotřeby je přitom dosaženo kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez zbytečných  tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou vždy dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 — “Tepelná ochrana budov”.

Plánujete novostavbu nízkoenergetického domu v rozmezí 15 – 20kWh/​m² za rok?

Zažádejte si o dotaci z programu Nová Zelená úsporám! S vypracováním PENB se obraťte na nás.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB