Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda, při které dochází k přímé přeměně slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.

Jednotlivé diody jsou označovány jako fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků — fotovoltaických panelů. Ve spojení s fotovoltaikou se hovoří také o solární energii, která je úspornější než energie vznikající spalováním fosilních paliv.

Zažádejte si o dotaci z programu Nová Zelená úsporám a zpracování energetického posudku nechte na nás.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB