Energetický audit

Energetický audit představuje kvalifikovaný dokument, který vyhodnocuje efektivitu využití energie budovy a navrhuje opatření pro dosažení úspor: z hlediska ekonomického, technického, ale také ekologického. Podle zákona č. 406/2000 Sb. je zpracování energetického auditu povinné u větších objektů a výrobních provozů, které nemají vystavený Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Velmi často je energetický audit součástí žádosti o dotace nebo úvěru na financování energetického projektu. Ať už se jedná o energetický audit rodinného domu, energetický audit firem či jiných budov, zpracovat ho mohou pouze kompetentní osoby, pověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsané v Seznamu energetických expertů.

Co obsahuje energetický audit

Energetické audity vám pomůžou najít vhodný způsob, jak ušetřit za energie. Energetický audit bytu i budovy vám pomůže:

  • Zhodnotí stav energetického hospodaření.
  • Navrhne energeticky a finančně úsporná opatření.

Co je důležité — součástí energetického auditu není průkaz energetické náročnosti budov.

Týká se vás povinnost energetického auditu?

Nevíte, zda je pro vás energetický audit zákonně povinný? Povinnost energetického auditu budovy se vás podle zákona č. 406/2000 Sb. týká, pokud:

  • jste příspěvkovou organizací, organizační složkou státu, krajů nebo obcí se spotřebou energie nad 1500 GJ/​rok,
  • jste právnickou osobou nebo fyzickou se spotřebou energie nad 35000 GJ/​rok,
  • samotná budova překročila hranici energetické spotřeby 700 GJ/​rok,
  • jste velký podnikatel a vlastníte nebo užíváte energetické hospodářství (Energetický audit firmy v tomto případě musíte zpracovávat nejméně jednou za 4 roky).

Stále si nejste jisti? Zákonnou povinnost energetického auditu s vámi rádi zkonzultujeme.

Kdo zpracovává energetické audity

Energetické audity pro vás zpracovává energetický auditor, což je specialista zapsaný v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Takový člověk musí mimo jiné složit odbornou zkoušku, mít vhodné vzdělání a praxi, být bezúhonný a tak dále.

Platnost energetického auditu

Doba platnosti energetického auditu není zákonem nijak stanovena. Obecně lze říci, že energetické audity budov platí do chvíle, kdy v objektu dojde k nějakým změnám, které ovlivní energetickou náročnost. Za takové změny lze považovat třeba zateplení, rekonstrukci vytápění, výměnu kotle apod.

Energetický audit pro SVJ

Plánujete zateplovat nebo rekonstruovat otopnou soustavu bytového domu? Nechte své sdružení vlastníků jednotek zajistit energetický audit. Jen tak najdete optimální řešení, které zajistí návratnost investice. Díky auditu uvidíte srovnání výše zamýšlené investice do realizace opatření a výsledných úspor.

Energetický audit budovy jako součást žádosti o dotaci

Žádáte o úvěr nebo dotaci na zateplení budovu či instalaci obnovitelného zdroje energie? Pak budete povinně energetický audit potřebovat také. Předložíte ho bance nebo poskytovateli dotace na energetický projekt.

Cena energetického auditu budovy

To, jakou cenu za energetický audit budovy zaplatíte, závisí na její velikosti a umístění. Třeba cenu energetického auditu administrativní budovy o rozloze 1900 m2 pro vás odhadujeme již od 12 000 Kč bez DPH. Podmínky? Budova musí být v blízkosti Brna a zároveň mít dobře zpracovanou projektovou dokumentaci. Pro konkrétní cenu energetického auditu vaší budovy nás neváhejte kontaktovat.

Kvalita a cena energetického auditu je u nás na prvním místě. Nechte si energetický audit zpracovat výhodně, kvalifikovaně a rychle auditory s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Související témata

Získejte PENB od ePrukaz.cz,
jako už stovky našich spokojených klientů.
Od 4 598 Kč / Do 10 dnů
Získat průkaz PENB