Pasivní dům

Pasivní dům nebo také energeticky pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Podstata fungování pasivního domu nespočívá v architektonickém stylu nebo stavebním systému, důležité je navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

 

K navrhnutí nebo certifikování pasivního domu je potřeba splnit následující podmínky, které jsou uznávané v České republice a mírném klimatickém pásu:

  • roční potřeba tepla na vytápění: potřeba tepla na vytápění < 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 15 kWh/(m².a))
  • roční potřeba primární energie: primární energetická potřeba všech energií (efektivita zdrojů při přeměně na teplo, elektřinu) bez rozdílu účelu < 120 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (PEA < 120 kWh/(m².a))
  • neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu celé budovy

 

Na pasivní dům můžete získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám. Naši pracovníci mají bohaté zkušenosti s pasivními domy, dlouhodobě spolupracujeme s řadou projektantů. Pomáháme jim s optimalizací návrhů skladeb konstrukcí a TZB tak, abychom splnili podmínky stanovené pro pasivní dům a získání dotační podpory.

 

K žádosti o dotaci z programu Nová Zelená úsporám budete potřebovat průkaz energetické náročnosti budovy. Získejte ho snadno a online.

 

Objednat průkaz energetické náročnosti

 

Související témata:

Průkaz energetické náročnosti budovy Nízkoenergetický dům Nulový dům Nová Zelená úsporám TZB