Ochrana osobních údajů

1. Kdo jsme?

Jsme společnost oekoplan a provozujeme internetové stránky eprukaz.cz a oekoplan.cz, prostřednictvím kterých vydáváme průkazy energetické náročnosti budovy a poskytujeme další služby, jako energetické audity apod.

Jsme energetičtí specialisté a zkušení auditoři, kteří vědí, co dělají. V oekoplanu se již od roku 1997 věnujeme energetice a úsporám energie. Naším každodenním chlebem jsou průkazy energetické náročnosti budov, energetické posudky a audity apod. Máme četné zkušenosti jak s rodinnými a bytovými domy, tak průmyslovými a kancelářskými objekty.

S ohledem na skutečnost, že v rámci našich činností může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, stáváme se tak tzv. správci osobních údajů.

2. Kde nás můžete kontaktovat

Pakliže Vás napadne jakýkoliv dotaz, popřípadě budete chtít cokoliv vysvětlit či uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat prostřednictvím:

 • e‑mailu: info@oekoplan.cz
 • telefonu: +420 549 241 370
 • pošty na adrese: Rašínova 2, 602 00 Brno.

3. Co je toto za dokument?

Protože v rámci naši spolupráce či při využívání našich stránek (eprukaz.ddev.site či oekoplan.cz) či služeb může docházet ke zpracování osobních údajů, rádi bychom Vám poskytli informace o tom, jak zpracování probíhá, po jakou dobu a taktéž jaká s tím máte spojena práva.

Mimoto se v tomto dokumentu taktéž dozvíte bližší informace o tom, jak na našich stránkách používáme cookies (viz otázka č. 8).

4. Co jsou to osobní údaje?

Za osobní údaje se považují veškeré informace, které o Vás jakožto správce zpracováváme. V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů

KategoriePříklad
Identifikační údajeNapř. jméno, příjmení apod. 
Kontaktní údajeNapř. e‑mail, telefon apod.
Adresní údajeNapř. ulice, č.p. a PSČ.
Platební údajeNapř. číslo bankovního účtu apod.
Informace pro poskytnutí službyNapř. informace o nemovitosti apod.

Podle toho, za jakým účelem zpracováváme osobní údaje, se může měnit i případný rozsah. Bližší informace proto naleznete níže.

5. Na základě čeho můžete zpracovávat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje nemůžeme zpracovávat jen tak, vždy musíme splnit několik podmínek. Jednou z nich je to, abychom disponovali řádným právním titulem. Vaše osobní údaje totiž můžeme zpracovávat pouze v případě, že:

 • takové zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění naší smlouvy, popřípadě pro zpracování, které souvisí s uzavřením takové smlouvy;
 • nám takové zpracování ukládá přímo zákon a takové zpracování je nezbytné pro splnění konkrétní právní povinnosti;
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, které mají v konkrétním případě přednost před Vašimi právy;
 • jste nám k takovému zpracování dali Váš výslovný a svobodný souhlas.

6. Jak o mě zpracovávate osobní údaje a po jakou dobu?

To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

Objednávkový formulář

Prostřednictvím našich stránek máte možnost objednat vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov a dalších služeb. V takovém případě Vás žádáme o poskytnutí některý údajů, které se týkají zejména posuzované nemovitosti. V takovém případě pak zpracováváme Vaše osobní údaje, v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Uzavření smlouvy týkající se objednávky, včetně jejího splněníIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Adresní údaje
Platební údaje
Informace pro poskytnutí služby
Nezbytnost pro splnění smlouvyPo dobu trvání smlouvy a do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutím služby a zaplacením ceny služby); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí služby a zaplacením ceny služby)
Oslovení s nabídkou našich služeb Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Adresní údaje
Informace o poskytnuté službě
Oprávněný zájem včetně tzv. zákaznické výjimkyDo okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, ne déle než 10 let od dokončení objednávky

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, potřebujeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám službu poskytneme. Bez uvedení Vašich osobních údajů tak s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.

Mimoto v případě, že spolu smlouvu uzavřeme, vzniká nám oprávněný zájem k tomu, abychom s Vámi zůstali v kontaktu a mohli Vás oslovit s nabídkou našich služeb, a to prostřednictvím e‑mailu či telefonu. V případě e‑mailu Vás budeme oslovovat pouze s nabídkami, které se týkají Vámi odebrané služby. Oboje aktivity však můžete kdykoliv ukončit, a to postupem uvedeným níže v rámci Vašich práv.

Kontaktování naší společnosti

V případě, že se rozhodnete nás kontaktovat, dochází tak ke zpracování Vašich osobních údajů následujícím způsobem:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Zodpovězení dotazuIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Adresní údaje
Oprávněný zájem spočívající ve zodpovězení Vašeho dotazuPo dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi námi a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz či s Vámi komunikovat.

Bližší informace o Vašich právech naleznete níže.

7. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v maximální možném rozsahu sami, přičemž Vaše údaje nesdělujeme nikomu, pokud to není nezbytně nutné. V některých případech využíváme dodavatele, kteří jsou v pozici zpracovatelů osobních údajů, přičemž s těmito osobami máme uzavřené příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 GDPR.

Jedná se o tyto osoby

PříjemceDůvod zpřístupnění
Poskytovatel e‑mailingového nástrojeMůže dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány apod.), musíme Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje
Osoby, které nám pomáhají s realizací služebV rámci poskytování našich služeb někdy potřebujeme využít odborné znalosti při posouzení některých otázek, které souvisí s našimi službami
Orgány státní správyV některých případech po nás požadují součinnost kontrolní orgány, či máme povinnost jim předat některé informace
Marketingová agenturaAbychom byly schopni poskytovat ty nejlepší služby, radíme se sem tam s marketingovou agenturou, která nám s tím pomáhá

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

8. Požíváte na Vašich stránkách cookies?

Ano. Cookies jsou malé textové soubory, které se Vám při návštěvě našich stránek uloží do Vašeho prohlížeče – tedy pokud k tomu dáte souhlas. 

Jak se dělí cookies

Cookies můžeme dělit podle několika hledisek:

 • podle času můžeme cookies dělit na krátkodobé (smažou se po zavření prohlížeče) nebo dlouhodobé (vydrží i po zavření prohlížeče). 
 • podle toho, kdo cookies ukládá a čte dělíme cookies na cookies první strany a cookies třetí strany. 
 • Podle účelu na technické (ty jsou potřeba pro fungování stránek), analytické (ty nám pomáhají např. měřit návštěvnost) a reklamní (ty nám pomáhají Vám zobrazovat relevantní reklamu).

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • Google Tag Manager — služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 • Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Ads.
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé, personalizované a reklamní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 • Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, personalizované a reklamní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

Bližší informace o Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak cookies vyloučit

Svoji  volbu, která se týká cookies, můžete kdykoliv změnit, popřípadě můžete ukládání cookies vyloučit (či uložené cookies smazat) v rámci Vašeho internetového prohlížeče.

Návod jak naleznete zde:

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. 

Pokud Vás zajímají další informace o cookies, navštivte prosím stránky https://www.aboutcookies.org/

9. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. 

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny pod otázkou č. 2 v tomto dokumentu.

1. Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 

Stejně tak máte právo požádat nás o kopii Vašich osobních údajů.

2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

3. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Aby mohlo dojít k výmazu osobních údajů, je potřeba, aby došlo k naplnění jednoho z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 
 • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně; 
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane,  Vás budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

4. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

5. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s GDPR, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 
 • vznesl/​vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány (to neplatí pro přímý marketing, zde rovnou zastavujeme zpracování osobních údajů bez přezkoumávání).

6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný

účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

8. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. 

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

9. Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

10. Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2023.