TZB

Zkratka TZB označuje obor nazvaný Technická zařízení budov. Ten v sobě skrývá vybraný soubor profesí a zařízení souvisejících se stavebnictvím. Všechny tyto obory přitom zabezpečují technické prostředí uvnitř staveb.

 

TZB zahrnuje:

  • instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače)
  • elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, apod.)
  • a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy, apod.)


Pro navržení TZB je důležitý výpočet tepelných ztrát na vytápění.

 

Zjistit tepelné ztráty

 

Související témata:

Průkaz energetické náročnosti budovy Pasivní dům